Inwestycje w przygotowaniu (przygotowanie dokumentacji, itp)


Inwestycje w trakcie realizacji przez Barlinecki TBS 


Inwestycje które zostały zrealizowane przez Barlinecki TBS

Zarządzanie

Barlineckie TBS rozpoczęło działalność w zakresie administrowania nieruchomościami w 1999 roku.

Świadczone przez BTBS usługi zarządzania można podzielić na trzy formy:
* Zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym
* Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi
* Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi wybudowanymi przez Spółkę

Obecnie Spółka zarządza 200 budynkami mieszkalnymi, w tym 111 budynków to „ Wspólnoty Mieszkaniowe", z tego:
* 106 budynków na terenie miasta
* 5 budynków na terenie wiejskim
* 63 budynki stanowiące własność gminy, z tego :
* 49 budynków na terenie miasta
* 14 budynków na terenie wiejskim
* 23 budynki stanowiące 100% własność osób fizycznych

Zasoby mieszkaniowe stanowiące własność gminy to ogółem 703 lokali mieszkalnych, w tym :
* 647 lokali mieszkalnych na terenie miasta (z czego 26 zostało przekwalifikowanych na lokale socjalne )
* 56 lokali mieszkalnych na terenie wiejskim (z czego 17 przekwalifikowano na lokale socjalne)

Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań stanowiących własność Gminy wynosi 32 671 m2, w tym:
* 29758 m2 na terenie miasta
* 2913 m2 na terenie wiejskim
Powierzchnia użytkowa lokali własnościowych z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 39698 m2.
Powierzchnia użytkowa lokali w budynkach stanowiących 100 % własność osób fizycznych wynosi 12259,78 m2

Zasoby własne Barlineckiego TBS stanowi:
* Budynek użytkowy przy ul. Sądowej 8 o pow. użytkowej 523,81 m2
* Budynek mieszkalny 18 rodzinny przy ul. Widok 7 o pow. użytkowej 941, 96 m2
* Budynek mieszkalny 28 rodzinny przy ul. Widok 11 o pow. użytkowej 1576,10 m2
* Budynek mieszkalny 36 rodzinny przy ul. Widok 9 o pow. użytkowej 1905,07 m2