Inwestycje w przygotowaniu (przygotowanie dokumentacji, itp)


Inwestycje w trakcie realizacji przez Barlinecki TBS 


Inwestycje które zostały zrealizowane przez Barlinecki TBS

Rewitalizacje

REWITALIZACJA BUDYNKÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Aby poprawić stan techniczny i wygląd zewnętrzny administrowanych budynków Barlineckie TBS podjęło działania zmierzające do pozyskania funduszy z przeznaczeniem na rewitalizację budynków mieszkalnych administrowanych przez Spółkę.
W tym celu został przygotowany i złożony w sierpniu 2011 r. wniosek dofinansowanie projektu „ Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Niepodległości 22, 24, 26, 33 oraz Odrzańska 1 w Barlinku" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

W marcu 2012 r. Zarząd BTBS otrzymał informację, że złożony wniosek otrzymał pozytywną ocenę i przyznano dofinansowanie w wysokości 1.234.276,30 zł na rewitalizację w/w budynków.
Przewidywany koszt zadania wyniesie 2.565.000,00 zł.