Inwestycje w przygotowaniu (przygotowanie dokumentacji, itp)


Inwestycje w trakcie realizacji przez Barlinecki TBS 


Inwestycje które zostały zrealizowane przez Barlinecki TBS

Termomodernizacje

Termomodernizacje budynków administrowanych przez Barlineckie TBS przeprowadzane są od roku 2002, jednak od niedawna prace te zaczęły nabierać tempa. Zauważono bowiem, że korzyści z takich prac to nie tylko niższe rachunki za ogrzewanie ale również lepsze warunki mieszkaniowe.
Po dociepleniu budynków koszty ogrzewania są w nich niższe średnio o około 40 % .
Największe oszczędności kosztów ogrzewania można uzyskać w wyniku kompleksowej termomodernizacji całego budynku, polegającej na dociepleniu ścian zewnętrznych, stropodachu, stropu piwnic oraz wymianie stolarki okiennej, wymianie instalacji c.o.
Koszt przeprowadzenia termomodernizacji jest znacznie niższy dzięki pozyskaniu preferencyjnych kredytów termomodernizacyjnych oraz uzyskaniu dofinansowania z budżetu państwa w postaci tzw. premii termomodernizacyjnej.

W roku 2012 Barlineckie TBS zaplanowało prace termomodernizacyjne w budynkach wspólnot mieszkaniowych przy ul. Niepodległości 13, ul. Niepodległości 32, . Al.1-go Maja 23, ul. Al.1-go Maja 10.
Wykonanie prac termomodernizacyjnych przynosi mieszkańcom wymierne korzyści w postaci zmniejszenia kosztu utrzymania lokali oraz przyczynia się do poprawienia estetyki znajdujących się w centrum miasta budynków.