Inwestycje w przygotowaniu (przygotowanie dokumentacji, itp)


Inwestycje w trakcie realizacji przez Barlinecki TBS 


Inwestycje które zostały zrealizowane przez Barlinecki TBS

Informacje

Zakres działalności spółki

* Wynajem nieruchomości na własny rachunek
* Zarządzanie nieruchomościami
* Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
* Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne
* Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków
* Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych
* Roboty związane z fundamentowaniem
* Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli
* Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji
* Wykonywanie instalacji gazowych
* Tynkowanie
* Zakładanie stolarki budowlanej
* Posadzkarstwo, tapetowanie, i oblicowywanie ścian
* Malowanie
* Wykonywanie pozostałych robót wykończeniowych

Struktura Organizacyjna