Inwestycje w przygotowaniu (przygotowanie dokumentacji, itp)


Inwestycje w trakcie realizacji przez Barlinecki TBS 


Inwestycje które zostały zrealizowane przez Barlinecki TBS

Wynajem

Rodzina, której brak pieniędzy, by kupić mieszkanie, może je wynająć w Towarzystwie Budownictwa Społecznego. Nie każda jednak ma taką szansę.

Czasy, kiedy banki udzielały niemal wszystkim kredytów na mieszkania, są już za nami. Teraz na własne lokum mogą mieć nadzieję tylko nieliczni. Mieszkanie w TBS dla wielu osób może być więc jedyną szansą na własny kąt. Trzeba jednak spełnić warunki zawarte w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (DzU z 2000 r. nr 98, poz. 1070 ze zm.), a także w statucie TBS.