Inwestycje w przygotowaniu (przygotowanie dokumentacji, itp)


Inwestycje w trakcie realizacji przez Barlinecki TBS 


Inwestycje które zostały zrealizowane przez Barlinecki TBS

Zapytanie ofertowe

Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.
74-320 Barlinek ul. Szpitalna 4 tel. 095- 74 62 348, fax 095- 74 62 348, ogłasza zapytanie ofertowe na : 

WYKONANIE OKRESOWYCH ROCZNYCH PRZEGLĄDÓW BUDOWLANYCH  BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHW ZASOBACH WŁASNYCH I ZARZĄDZANYCH PRZEZ BARLINECKIE TBS Sp.  z o.o. 

Przedmiotem zamówienia jest:  wykonanie zgodnie z wymogami art. 62 ust. 1, pkt. 1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51, 630, 695, 730) kontroli stanu technicznego budynków mieszkalnych i niemieszkalnych własnych i zarządzanych przez Barlineckie TBS Sp. z o.o. Uszczegółowienie zakresu przeglądów budynków mieszkalnych zawiera Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.  w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U 1999, Nr 74 poz. 836 z późn. zmianami).

 

Dokumenty znajdują się w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (protokol_kontroli_stanu_technicznego_budynku.docx)Protokół kontroli stanu technicznego budynku[ ]32 Kb06/03/20 11:09
Pobierz plik (SIWZ - przeglądy budynków.docx)SIWZ - przeglądy budynków[ ]82 Kb06/03/20 11:09
Pobierz plik (wykaz budynków.docx)Wykaz budynków.docx[ ]53 Kb06/03/20 11:09
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe - przeglądy budynków.doc)Zapytanie ofertowe - przeglądy budynków[ ]39 Kb06/03/20 11:08
Pobierz plik (zapytanie.pdf)Zapytanie.pdf[ ]413 Kb06/03/20 11:08