Inwestycje w przygotowaniu (przygotowanie dokumentacji, itp)


Inwestycje w trakcie realizacji przez Barlinecki TBS 


Inwestycje które zostały zrealizowane przez Barlinecki TBS

Remont pieców kaflowych w budynkach administrowanych przez BTBS Spółka z o.o. w Barlinku.

Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.
74-320 Barlinek ul. Szpitalna 4 tel. 095- 74 62 348, fax 095- 74 62 348,
OGŁASZA ZAPYTANIE O CENĘ NA:

Remont pieców kaflowych w budynkach administrowanych przez BTBS Spółka z o.o. w Barlinku.

Przedmiot zamówienia stanowią roboty w zakresie:
• Przestawienia pieców kaflowych
• Budowy pieców kaflowych
• Budowy trzonów kuchennych.

Dokumentacja dotycząca zamówienia udostępniona jest na stronie www.btbs.barlinek.pl.
Termin realizacji zamówienia – nie później niż 30.09.2018r.
Kryteria wyboru ofert - 100 % cena.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz częściowych.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy przedstawią:
- wypełniony formularz ofertowy,
- potwierdzony projekt umowy dotyczącej zamówienia
- podpisane oświadczenie
- dowód wpłacenia /wniesienia / wadium,
- udzielą gwarancji za wykonane zamówienie minimum 5 lat

Wadium w wysokości 600,00 zł należy wnosić na konto GBS Barlinek nr 5183 5500 0900 0001 4320 0000 74 najpóźniej do dnia 14.05.2018r. godz. 9 00
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego tj. w Barlineckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. ul. Szpitalna 4 - sekretariat.
Termin składania ofert upływa 14.05.2018r. o godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi 14.05.2018r. o godz. 10.30 w Barlineckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. Barlinek ul Szpitalna 4, pokój nr 8.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i upływa z dniem 14 czerwca 2018 roku.
Ogłoszono na tablicy ogłoszeń w Barlineckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Barlinku, ul. Szpitalna 4 oraz na stronie internetowej www.btbs.barlinek.pl od 25.04.2018r. do 14.05.2018r.

Załaczniki:

 

Załączniki:
Pobierz plik ((Oświadczenie oferenta 2018).pdf)Oświadczenie oferenta 2018[ ]22 Kb04/25/18 13:51
Pobierz plik ((Zapytanie o cenę - piece 2018r.).pdf)Zapytanie o cenę - piece 2018r[ ]39 Kb04/25/18 13:51
Pobierz plik ((Zestawienie pieców do przestawki 2018).pdf)Zestawienie pieców do przestawki 2018[ ]13 Kb04/25/18 13:52
Pobierz plik (Druk oferty 2018.pdf)Druk oferty 2018[ ]22 Kb04/25/18 13:52
Pobierz plik (Gwarancja - piece 2018.pdf)Gwarancja - piece 2018[ ]31 Kb04/25/18 13:52
Pobierz plik (Projekt umowy piece 2018r..pdf)Projekt umowy piece 2018r[ ]69 Kb04/25/18 13:52
Pobierz plik (Specyfikacja techniczna piece 2018.pdf)Specyfikacja techniczna piece 2018[ ]72 Kb04/25/18 13:52
Pobierz plik (Zapytanie o cenę - piece 2018r..doc)Zapytanie o cenę - piece 2018r[ ]39 Kb04/25/18 13:53