Inwestycje w przygotowaniu (przygotowanie dokumentacji, itp)


Inwestycje w trakcie realizacji przez Barlinecki TBS 


Inwestycje które zostały zrealizowane przez Barlinecki TBS

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Barlinku jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Kościuszki 25, Lipowa 7, Lipowa 9, Lipowa 3b, Tunelowa 18, Niepodległości 3, Niepodległości 17, 17a, Sądowa 10, Odrzańska 6 zwraca się z prośbą o dostarczenie ofert na:

 

 • LIPOWA 3b wykonanie projektu docieplenia wraz z kolorystyką elewacji, projektu budowy instalacji centralnego ogrzewania o parametrach 70/55°C zasilanego z miejskiej sieci ciepłowniczej o parametrach 80/60°C, z rozdziałem na każde mieszkanie z indywidualnym opomiarowaniem (ciepłomierz),

 • NIEPODLEGŁOŚCI 3 - wykonanie projektu docieplenia wraz z kolorystyką elewacji, projektu budowy instalacji centralnego ogrzewania o parametrach 70/55°C zasilanego z miejskiej sieci ciepłowniczej poprzez węzeł o parametrach 113/60°C, z rozdziałem na każde mieszkanie z indywidualnym opomiarowaniem (ciepłomierz),

 • KOŚCIUSZKI 25 wykonanie projektu docieplenia wraz z kolorystyką, remontem dachu, izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych,

 • LIPOWA 7 wykonanie projektu docieplenia wraz z kolorystyką, remontem schodów wejściowych,

 • LIPOWA 9 wykonanie projektu docieplenia wraz z kolorystyką, remontem dachu, izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych,

 • SĄDOWA 10 wykonanie projektu docieplenia wraz z kolorystyką, izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych oraz wzmocnienie ścian poprzez klamrowanie,

 • ODRZAŃSKA 6 - wykonanie projektu docieplenia wraz z kolorystyką, izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych oraz wzmocnienie ścian poprzez klamrowanie,

 • TUNELOWA 18 wykonanie projektu docieplenia wraz z kolorystyką, wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych,

 • NIEPODLEGŁOŚCI 17, 17a wykonanie projektu docieplenia wraz z kolorystyką elewacji, projektu budowy instalacji centralnego ogrzewania o parametrach 70/55°C zasilanego z miejskiej sieci ciepłowniczej poprzez węzeł o parametrach 113/60°C, z rozdziałem na każde mieszkanie z indywidualnym opomiarowaniem (ciepłomierz).

Dla każdego zadania dysponujemy audytem energetycznym (do wglądu w siedzibie firmy). W ramach wykonywanego projektu należy:

 1. wykonać niezbędną inwentaryzację architektoniczno – budowlaną,

 2. przygotować 3 wersje kolorystyki elewacji,

c) opracować specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,

d) uzyskać niezbędne opinie i uzgodnienia do realizacji projektu,

e) uzyskać opinie kominiarskie.

Dokumenty wymienione w pkt. a - e należy dostarczyć również w formie zapisu elektronicznego.

Wybrana oferta będzie podstawą do zlecenia robót w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Przed złożeniem oferty wymagane jest dokonanie wizji lokalnej.

Oferty należy składać (osobiście, pocztą lub faksem) do dnia 19.02.2016r. do godz. 1100 w sekretariacie firmy przy ul. Szpitalnej 4.

Informację o wyniku prześlemy na piśmie. Zadań nie można dzielić.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia bez podania uzasadnienia. Do kontaktu z oferentami upoważniony jest kierownik BTBS Pan Edward Hołowczak - tel. (095) 74-62-348/693-566-713.

Charakterystyka budynku Lipowa 3b:

 1. rok budowy - przed 1967r.

 2. pow. użytkowa - 436 m2,

 3. liczba kondygnacji- 2, niepodpiwniczony,

 4. liczba lokali - 12,

 5. liczba kl. schodowych - 3,

Charakterystyka budynku Niepodległości 3:

 1. rok budowy - przed 1945r.

 2. pow. użytkowa - 432,98 m2,

 3. liczba kondygnacji- 2, częściowo podpiwniczony,

 4. liczba lokali - 9,

 5. liczba kl. schodowych - 1,

Charakterystyka budynku Kościuszki 25:

 1. rok budowy - przed 1945r.

 2. pow. użytkowa - 267 m2,

 3. liczba kondygnacji- 2, niepodpiwniczony,

 4. liczba lokali - 7,

 5. liczba kl. schodowych - 1,

Charakterystyka budynku Lipowa 7:

 1. rok budowy - przed 1945r.

 2. pow. użytkowa - 377 m2,

 3. liczba kondygnacji- 3, podpiwniczony,

 4. liczba lokali - 8,

 5. liczba kl. schodowych - 1,

Charakterystyka budynku Lipowa 9:

 1. rok budowy - przed 1945r.

 2. pow. użytkowa - 398 m2,

 3. liczba kondygnacji- 3, podpiwniczony,

 4. liczba lokali - 6,

 5. liczba kl. schodowych - 1,

Charakterystyka budynku Sądowa 10:

 1. rok budowy - przed 1945r.

 2. pow. użytkowa - 340 m2,

 3. liczba kondygnacji- 2, częściowo podpiwniczony,

 4. liczba lokali - 8,

 5. liczba kl. schodowych - 1,

Charakterystyka budynku Odrzańska 6:

 1. rok budowy - przed 1945r.

 2. pow. użytkowa - 230 m2,

 3. liczba kondygnacji- 2, częściowo podpiwniczony,

 4. liczba lokali - 5,

 5. liczba kl. schodowych - 1,

Charakterystyka budynku Tunelowa 18:

 1. rok budowy - przed 1945r.

 2. pow. użytkowa - 322 m2,

 3. liczba kondygnacji- 3, podpiwniczony,

 4. liczba lokali - 6,

 5. liczba kl. schodowych - 1,

Charakterystyka budynku Niepodległości 17, 17a:

 1. rok budowy - przed 1945r.

 2. pow. użytkowa - 727 m2,

 3. liczba kondygnacji- 2, podpiwniczony,

 4. liczba lokali - 6,

 5. liczba kl. schodowych – 2.

 

Oferta powinna zawierać:

 1. wypełniony druk oferty

 2. kserokopię uprawień architektonicznych.

Załączniki:
Pobierz plik (druk oferty na wyk. projektu.doc)Druk oferty na wykonanie[ ]44 Kb02/05/16 08:34