Inwestycje w przygotowaniu (przygotowanie dokumentacji, itp)


Inwestycje w trakcie realizacji przez Barlinecki TBS 


Inwestycje które zostały zrealizowane przez Barlinecki TBS

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Barlinku przy ul. 1 Maja 14

I. Zamawiający
Wspólnota Mieszkaniowa 1 Maja 14 w Barlinku zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego obejmujący remont dachu dachówkowego i papowego z dociepleniem stropów poddasza, docieplenie ścian zewnętrznych, izolację p. wilgociową ścian podziemia i budowę instalacji c.o. i cwu przy ul. 1 Maja 14 w Barlinku. Zapytanie ofertowe nie podległa przepisom ustawy z dnia 10.06.1994 r. o zamówieniach publicznych / Dz.U.Nr. 76, poz. 344 z późn. zm./ Zadanie wykonywane jest w ramach „Przedsięwzięcia remontowego realizowanego w trybie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów".

II. Informacje o przedmiocie zadania. „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Barlinku przy ul. 1 Maja 14" wg przedstawionego poniżej głównego zakresu robót:

Więcej w załacznikach:

 

Załączniki:
Pobierz plik (1 Maja 14- Zapytanie ofertowe na docieplenia.pdf)1 Maja 14- Zapytanie ofertowe na docieplenia[ ]114 Kb09/04/15 08:02
Pobierz plik (Zał. nr 1- druk oferty.pdf)Zał. nr 1- druk oferty[ ]50 Kb09/04/15 08:02
Pobierz plik (Zał. nr 10. przedmiar-Maja 14 ccw.pdf)Zał. nr 10. przedmiar-Maja 14 ccw[ ]88 Kb09/04/15 08:04
Pobierz plik (Zał. nr 2- oświadczenie oferenta.pdf)Zał. nr 2- oświadczenie oferenta[ ]40 Kb09/04/15 08:02
Pobierz plik (Zał. nr 3 - wykaz robót tożsamych.pdf)Zał. nr 3 - wykaz robót tożsamych[ ]35 Kb09/04/15 08:02
Pobierz plik (Zał. nr 4 wykaz sprzętu i narzędzi.pdf)Zał. nr 4 wykaz sprzętu i narzędzi[ ]29 Kb09/04/15 08:02
Pobierz plik (Zał. nr 5. - oświadczenie oferenta o zastosowanym systemie docieplenia.pdf)Zał. nr 5. - oświadczenie oferenta o zastosowanym systemie docieplenia[ ]45 Kb09/04/15 08:03
Pobierz plik (Zał. nr 6 - projekt umowy.pdf)Zał. nr 6 - projekt umowy[ ]133 Kb09/04/15 08:03
Pobierz plik (Zał. nr 6a  Wzór karty gwarancyjnej.pdf)Zał. nr 6a Wzór karty gwarancyjnej[ ]24 Kb09/04/15 08:03
Pobierz plik (Zał. nr 7 P.B. ELEWACJE_1MAJA14.pdf)Zał. nr 7 P.B. ELEWACJE_1MAJA14[ ]2516 Kb09/04/15 08:03
Pobierz plik (Zał. nr 8. przedmiar-Maja 14- termomodernizacja (R.B.).pdf)Zał. nr 8. przedmiar-Maja 14- termomodernizacja (R.B.)[ ]368 Kb09/04/15 08:03
Pobierz plik (Zał. nr 9. przedmiar-Maja 14 c.o..pdf)Zał. nr 9. przedmiar-Maja 14 c.o.[ ]234 Kb09/04/15 08:04