Inwestycje w przygotowaniu (przygotowanie dokumentacji, itp)


Inwestycje w trakcie realizacji przez Barlinecki TBS 


Inwestycje które zostały zrealizowane przez Barlinecki TBS

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO OBEJMUJĄCEJ, DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, OCIEPLENIE STROPODACHU I STROPU PIWNIC, REMONT DACHU, WYMIANĘ OKIEN I DRZWI W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH PRZY UL. TUNELOWEJ 48 W B

I. Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa Tunelowa 48 w Barlinku zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego obejmująca, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenia stropodachu i stropu piwnic, remont dachu, wymianę okien i drzwi w częściach wspólnych przy ul. Tunelowej 48 w Barlinku.

Zapytanie ofertowe nie podległa przepisom ustawy z dnia 10.06.1994 r. o zamówieniach publicznych / Dz. U. Nr. 76, poz. 344 z późn. zm./
Zadanie wykonywane jest w ramach „Przedsięwzięcia termomodernizacyjnego realizowanego w trybie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów".

 II. Informacje o przedmiocie zadania.

„Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Barlinku przy ul. Tunelowej 48" wg przedstawionego poniżej głównego zakresu robót:

[Całość dokumentów znajduje się w załacznikach]

Załączniki:
Pobierz plik (Tunelowa_48-_kosztorys_slepy.pdf)KOSZTORYS[ ]165 Kb07/20/15 12:37
Pobierz plik (Tunelowa_48-_Zapytanie_ofertowe_na_docieplenia.docx)1. Zapytanie ofertowe[ ]45 Kb07/20/15 12:35
Pobierz plik (Zal.nr_5_-_oswiadczenie_oferenta_o_zastosowanym_systemi.docx)7. Oświadczenie oferenta[ ]31 Kb07/20/15 12:37
Pobierz plik (Zal._nr_1-_druk_oferty.docx)2. Druk oferty[ ]32 Kb07/20/15 12:35
Pobierz plik (Zal._nr_2-_oswiadczenie_oferenta.docx)3. Oświadczenie oferenta[ ]30 Kb07/20/15 12:35
Pobierz plik (Zal._nr_3_-_wykaz_robot_tozsamych.docx)4. Wykaz robót [ ]31 Kb07/20/15 12:36
Pobierz plik (Zal._nr_4_wykaz_sprzetu_i_narzedzi.docx)5. Wykaz sprzętu i narzędzi[ ]30 Kb07/20/15 12:36
Pobierz plik (Zal._nr_6_-_proj._umowy.doc)6. Projekt umowy[ ]153 Kb07/20/15 12:37