Inwestycje w przygotowaniu (przygotowanie dokumentacji, itp)


Inwestycje w trakcie realizacji przez Barlinecki TBS 


Inwestycje które zostały zrealizowane przez Barlinecki TBS

Telefony Alarmowe

Telefony alarmowe w przypadku wystapienia awarii:

POGOTOWIE RATUNKOWE 999 
KOMISARIAT POLICJI OFICER DYŻURNY 957471211, 997 lub 112
STRAŻ POŻARNA 998
GAZOWNIA 95 74-62-535

BTBS Spółka z o. o. 95 74-62-348 do godz.15:00, 95 74-62-311 po godz.15:00
POG. INSTALACYJNE (WODNE, KANALIZACYJNE, GAZOWE) 600254449 (po godz. 1500 i w dni wolne od pracy)
POG. DEKARSKIE (PRZECIEKI DACHÓW, RYNIEN, ITP.) 605540718 (po godz. 1500 i w dni wolne od pracy)
POG. OGÓLNOBUDOWLANE I ŚLUSARSKIE 503066152 (po godz. 1500 i w dni wolne od pracy)
POG. ELEKTRYCZNE 601976736 (po godz. 1500 i w dni wolne od pracy)
POG. KOMINIARSKIE 91 564-30-82, 692 374 764 (po godz. 1500 i w dni wolne od pracy)