Inwestycje w przygotowaniu (przygotowanie dokumentacji, itp)


Inwestycje w trakcie realizacji przez Barlinecki TBS 


Inwestycje które zostały zrealizowane przez Barlinecki TBS

Budowa Mieszkań

Gmina Barlinek wraz z Barlineckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. będzie realizowało wspólną inwestycję - budowę budynku mieszkalnego przy ul. 11-go Listopada w Barlinku. W trzyklatkowym budynku powstanie 30 mieszkań wykończonych "pod klucz".

 Właścicielem budynku będzie BTBS, jednakże lokale zostaną w całości przekazane do dyspozycji Gminy Barlinek. Warunkiem przydziału mieszkania będzie pozostawienie dotychczas zajmowanego lokalu komunalnego do dyspozycji Gminy.

Lokale te zostaną następnie przekwalifikowany na mieszkania socjalne.

Planowany koszt inwestycji wynosi 5.100.000 złotych. Wsparcie finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego wyniesie 1.900.000 zł. Planowane rozpoczęcie prac – wrzesień 2013 roku, zakończenie - koniec 2014 roku.

Przedsięwzięcie realizowane jest w oparciu o Ustawę o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, przy finansowym wsparciu z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.