Inwestycje w przygotowaniu (przygotowanie dokumentacji, itp)


Inwestycje w trakcie realizacji przez Barlinecki TBS 


Inwestycje które zostały zrealizowane przez Barlinecki TBS

Zapytanie ofertowe - WYKONANIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW BUDOWLANYCH

Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. 74-320 Barlinek ul. Szpitalna 4 tel. 095- 74 62 348, fax 095- 74 62 348, ogłasza zapytanie ofertowe na :

WYKONANIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW BUDOWLANYCH
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
W ZASOBACH WŁASNYCH I ZARZĄDZANYCH PRZEZ BARLINECKIE TBS Sp. z o.o.

 

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie zgodnie z wymogami art. 62 ust. 1, pkt. 1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51, 630, 695, 730) kontroli stanu technicznego budynków mieszkalnych i niemieszkalnych własnych i zarządzanych przez Barlineckie TBS Sp. z o.o. Uszczegółowienie zakresu przeglądów budynków mieszkalnych zawiera Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U 1999, Nr 74 poz. 836 z późn. zmianami).

 

Załączniki:
Pobierz plik (SIWZ + załączniki.pdf)SIWZ + załączniki[ ]13094 Kb06/10/19 08:16
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe - przeglądy budynków.pdf)Zapytanie ofertowe - przeglądy budynków[ ]413 Kb06/10/19 08:15