Inwestycje w przygotowaniu (przygotowanie dokumentacji, itp)


Inwestycje w trakcie realizacji przez Barlinecki TBS 


Inwestycje które zostały zrealizowane przez Barlinecki TBS

Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych dekarskich w zasobach administrowanych przez BTBS Sp. z o.o. w Barlinku

Przedmiot zamówienia obejmuje drobne naprawy bieżące i konserwacje dekarskie (wg stawek do kosztorysowania) wyszczególnione w zakresie prac ujętym w specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik do umowy. W kalkulacji należy uwzględnić koszt dojazdu oraz transportu materiałów w miejsce przeznaczenia. Naprawy bieżące i roboty remontowe wykonywane będą w terminach nie przekraczających 3 dni od dnia zgłoszenia , po ustaleniu kolejności z przedstawicielem zamawiającego. Do każdego zlecenia Wykonawca robót zobowiązany jest dołączyć kosztorys na wykonany zakres prac , który po sprawdzeniu przez Inspektora Technicznego BTBS Sp. z o.o., będzie podstawą do zapłaty za wykonany zakres prac.

Świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia będzie następować w:
1) budynkach należących w 100 % do gminy i lokalach mieszkalnych i użytkowych w tych budynkach,
2) lokalach mieszkalnych i użytkowych gminy we wspólnotach mieszkaniowych,
3) budynkach, lokalach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność
4) gminnych budynkach gospodarczych,
5) innych nieruchomościach.

Poniżej paczka z załacznikami: 

Załączniki:
Pobierz plik (Dekarskie.rar)Załączniki[W pliku znajdują się wszystkie załączniki. ]353 Kb11/30/16 14:18