Inwestycje w przygotowaniu (przygotowanie dokumentacji, itp)


Inwestycje w trakcie realizacji przez Barlinecki TBS 


Inwestycje które zostały zrealizowane przez Barlinecki TBS

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ 6 W BARLINKU.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ 6 W BARLINKU.

I. Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa Przemysłowa 6 w Barlinku zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania:
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Przemysłowej 6 w Barlinku.
Zapytanie ofertowe nie podległa przepisom ustawy z dnia 10.06.1994 r. o zamówieniach publicznych / Dz.U.Nr. 76, poz. 344 z późn. zm./
Zadanie wykonywane jest w ramach „Przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów".

II. Informacje o przedmiocie zadania.
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Przemysłowej 6 w Barlinku." wg przedstawionego poniżej głównego zakresu robót:

--- Komplet dokumentów znajduje się w załaczniku poniżej ---

UWAGA. ZMIANA TERMINU.

W zawiązku z pojawiającymi się pytaniami i udzielaniem wyjaśnień odnośnie realizacji remontu budynku przy ul. Przemysłowej 6, Barlineckie Towarzystwo jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Przemysłowa 6 informuje, że termin składania ofert na WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ 6 W BARLINKU ustala się na dzień 30 września 2016 na godz. 9.30.

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie

Załączniki:
Pobierz plik (Zapytanie oferowe-Przemysłowa6-termomodernizacja budynku.rar)Przemysłowa 6 - termomodernizacja budynku[Komplet dokumentów]5553 Kb09/06/16 12:54