bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

\"Uzupełnienie zagospodarowania terenu wokół budynku wielorodzinnego (A, segment 3,4 i 5) na osiedlu „ Górny Tars” w Barlinku nr działki 2138 obr. 1 Barlinek”.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

 Zawiadomienie
o wyborze oferty w ramach zapytania ofertowego znak:3760/2014/TK
z dnia 29 lipca 2014 r.

Dotyczy: postępowania w trybie zapytania ofertowego na robotę budowlaną pn.„ Uzupełnienie zagospodarowania terenu wokół budynku wielorodzinnego (A, segment 3,4 i 5) na osiedlu „ Górny Taras” w Barlinku nr działki 2138 obr. 1 Barlinek”.


W przedmiotowym postępowaniu dokonano oceny ofert złożonych do dnia 14 sierpnia 2014r. w oparciu o kryteria przyjęte w zapytaniu ofertowym i wybrano następującego Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Budowlane „JPG” Spółka z o.o
Rychnów 2
74-320 Barlinek.

Opublikował: Szymon Kowalczyk
Publikacja dnia: 11.09.2014 12:02
Dokument oglądany razy: 831
Nie podlega Ustawie