bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wersje archiwalne: \"Uzupełnienie zagospodarowania terenu wokół budynku wielorodzinnego (A, segment 3,4 i 5) na osiedlu „ Górny Tars” w Barlinku nr działki 2138 obr. 1 Barlinek”.

Ta wiadomość nie była zmieniana