ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Widok 39 w Barlinku

  • Drukuj

Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Barlinku jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Widok 39 zwraca się z prośbą o dostarczenie ofert cenowych na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ww. budynku mieszkalnego, w zakresie zgodnie z załączonym przedmiarem robót. W siedzibie Barlineckiego TBS przy ul. Szpitalnej 4 w Barlinku, znajduje się do wglądu, ekspertyza techniczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Widok 39 w Barlinku.

Wybrana oferta będzie podstawą do zlecenia robót w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Jednocześnie informujemy, że każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Przed złożeniem oferty wymagane jest dokonanie wizji lokalnej.
Oferty należy składać do dnia 05.02.2018r. do godz. 11:00 w sekretariacie firmy przy ul. Szpitalnej 4.
Informację o wyniku prześlemy odrębnym pismem.
Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia bez podania uzasadnienia.
Do kontaktu z oferentami upoważniony jest kierownik BTBS Pan Edward Hołowczak - tel. (095) 74-62-348.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Izolacja przeciwwilgociowa piwnic ul. Widok-39.pdf)Izolacja przeciwwilgociowa piwnic ul. Widok-39.pdf[ ]50 Kb01/17/18 14:37