Inwestycje w przygotowaniu (przygotowanie dokumentacji, itp)


Inwestycje w trakcie realizacji przez Barlinecki TBS 


Inwestycje które zostały zrealizowane przez Barlinecki TBS

Aktualności

Poszukujemy pracownika

Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku poszukuje pracownika na stanowisko

Specjalisty ds. technicznych

Miejsce pracy: Barlinek

 

Podstawowy zakres obowiązków:

• przyjmowanie i realizacja zgłoszeń o awariach i usterkach,
• weryfikacja i przeglądy zgłaszanych awarii i zdarzeń,

• zlecanie robót awaryjnych i planowanych wykonawcom z podziałem na branże,
• sprawowanie bezpośredniego nadzoru i dokonywanie odbioru zleconych robót,

• sporządzanie dokumentacji powykonawczej tj. protokoły odbioru zleconych prac, kosztorysy powykonawcze.

• prowadzenie ewidencji planowanych remontów i prac konserwatorskich,

• wystawianie zleceń wykonawcom prac konserwatorskich dla płynnej realizacji planowanych prac w zasobach BTBS,

• sprawowanie nadzoru i koordynowanie prac wykonawców i lokatorów w budynkach mieszkalnych i użytkowych w zakresie bieżącej konserwacji,

• współpraca z dostawcami mediów,

• odbiór, rejestracja i plombowanie nowo montowanych i wymienianych urządzeń pomiarowych, tj. wodomierze zimnej i ciepłej wody, wodomierze wody bezpowrotnie zużytej, ciepłomierzy w budynkach mieszkalnych i użytkowych,

• okresowe odczyty wodomierzy i ciepłomierzy w zasobach BTBS,

• kontrola prawidłowości wskazań wodomierzy, ciepłomierzy i liczników energii elektrycznej we współpracy z działem rozliczeniowym,

• wykonywanie bieżących przeglądów instalacji i urządzeń gazowych w zasobach BTBS,

• udział w odbiorach budynków i lokali mieszkalnych przyjmowanych w zarząd BTBS,

• rozpatrywanie ustnych i pisemnych zgłoszeń mieszkańców budynków mieszkalnych i użytkowych, udzielanie pisemnych odpowiedzi na zgłaszane w pismach problemy,

• rozpatrywanie wniosków o naprawę urządzeń i instalacji technicznych, dokonywanie przeglądów oraz nadzór nad zleceniami w tym zakresie,

• sprawowanie wraz z dostawcą energii cieplnej nadzoru nad prawidłową i nieprzerwalną pracą rozdzielek i instalacji CO znajdujących się w zasobach BTBS,

• zlecanie i dopilnowanie zabezpieczenia instalacji przed skutkami mrozów i nadzór nad robotami prowadzonymi w tym zakresie,

• ścisła współpraca z działami administracji, wspólnot mieszkaniowych, rozliczeniowym i finansowo-księgowym.

Wymagania:

• znajomość programów WORD i EXCEL,
• wykształcenie wyższe lub średnie techniczne
• doświadczenie na podobnym stanowisku,

• prawo jazdy kat. B

• dokładność, zaangażowanie, umiejętności pracy pod presją czasu, doskonała organizacja pracy własnej i wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

• umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
• możliwość doskonalenia zawodowego w postaci szkoleń,
• pakiet świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (min. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, zapomogi, pożyczki na cele mieszkaniowe),

• pracę w zgranym i dynamicznym zespole

Oferty w postaci szczegółowego CV z opisem doświadczenia zawodowego prosimy kierować na adres siedziby Barlineckiego TBS Sp. z o.o. w Barlinku, ul. Szpitalna 4 lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Kontakt tel. 95 784 10 21 (Kierownik działu administracji nieruchomościami)

W ofercie prosimy zawrzeć sformułowanie: „Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r . Nr. 101., poz. 926. ze zmianami)”.