bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

WYKONANIE REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. 1 MAJA 27 W BARLINKU.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

 ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO OBEJMUJĄCAY DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, IZOLACJĘ PRZECIWWILGOCIOWĄ ŚCIAN PODZIEMIA, WYMIANĘ INSTALACJI GAZOWEJ, BUDOWĘ INSTALACJI C.O. i CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ PRZY UL. 1 MAJA 27 W BARLINKU.

I. Zamawiający
Wspólnota Mieszkaniowa 1 Maja 27 w Barlinku zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania:
Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego obejmujący docieplenie ścian zewnętrznych, izolację przeciwwilgociową ścian podziemia, wymianę instalacji gazowej, budowę instalacji c.o. i ciepłej wody użytkowej przy ul. 1 maja 27 w Barlinku.
Zapytanie ofertowe nie podległa przepisom ustawy z dnia 10.06.1994 r. o zamówieniach publicznych / Dz.U.Nr. 76, poz. 344 z późn. zm./
Zadanie wykonywane jest w ramach „Przedsięwzięcia remontowego realizowanego w trybie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów”.

II. Informacje o przedmiocie zadania.
„Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Barlinku przy ul. 1 Maja 27” wg przedstawionego poniżej głównego zakresu robót:

1.1. WYMAGANIA MATERIAŁOWE STAWIANE PRZEZ INWESTORA.
TYNK SILIKONOWY - BARWIONY
• Przyczepność zaprawy klejącej do styropianu >0.1 N
• Systemowa siatka zbrojąca > 145g/m2.
• Gęstość objętościowa podkładu gruntującego 1.5 g/cm2
• Gęstość objętościowa tynku silikonowego 1.9 g/cm2.
• Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u=37.
• Odporność na uderzenia >5J.
• Przyczepność między warstwami >0.1 MPa.
• Wodochłonność g/m2 po 24h < 1000.
• Opór dyfuzyjny dla warstwy wierzchniej <2.
• Klasyfikacja ogniowa-nie rozprzestrzeniająca ognia.
• Odporność na erozję biologiczną.
• Dopuszcza się w wykonawstwie wszystkie rozwiązania systemowe spełniające powyższe warunki.

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA TYNKU MINERALNEGO MALOWANEGO FARBĄ SILIKONOWĄ
• Przyczepność zaprawy klejącej do styropianu > 0.1 N.
• Systemowa siatka zbrojąca > 145 g/m2.
• Gęstość objętościowa podkładu gruntującego 1.5 g/cm2.
• Tynk mineralny o odporności na występowanie rys skurczowych-brak rys skurczowych w warstwie, co najmniej gr. 5mm.
• Odporność na uderzenia >2J.
• Przyczepność między warstwami >0.1 MPa.
• Wodochłonność g/m2 po 24 h<1000.
• Opór dyfuzyjny dla warstwy wierzchniej <2.
• Farba silikonowa z dodatkiem przeciwgrzybicznym.
• Klasyfikacja ogniowa – nierozprzestrzeniająca ognia.

1.2. ZAKRES PLANOWANYCH ROBÓT.
1.7. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE.

TYNK SILIKONOWY – BARWIONY

• Przyczepność zaprawy klejącej do styropianu >0.1 N
• Systemowa siatka zbrojąca > 145g/m2.
• Gęstość objętościowa podkładu gruntującego 1.5 g/cm2
• Gęstość objętościowa tynku silikonowego 1.9 g/cm2.
• Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u=37.
• Odporność na uderzenia >5J.
• Przyczepność między warstwami >0.1 MPa.
• Wodochłonność g/m2 po 24h < 1000.
• Opór dyfuzyjny dla warstwy wierzchniej <2.
• Klasyfikacja ogniowa-nie rozprzestrzeniająca ognia.
• Odporność na erozję biologiczną.
• Dopuszcza się w wykonawstwie wszystkie rozwiązania systemowe spełniające powyższe warunki.

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA TYNKU MINERALNEGO MALOWANEGO FARBĄ SILIKONOWĄ

• Przyczepność zaprawy klejącej do styropianu > 0.1 N.
• Systemowa siatka zbrojąca > 145 g/m2.
• Gęstość objętościowa podkładu gruntującego 1.5 g/cm2.
• Tynk mineralny o odporności na występowanie rys skurczowych-brak rys skurczowych w warstwie, co najmniej gr. 5mm.
• Odporność na uderzenia >2J.
• Przyczepność między warstwami >0.1 MPa.
• Wodochłonność g/m2 po 24 h<1000.
• Opór dyfuzyjny dla warstwy wierzchniej <2.
• Farba silikonowa z dodatkiem przeciwgrzybicznym.
• Klasyfikacja ogniowa – nierozprzestrzeniająca ognia.

1.3. ZAKRES PLANOWANYCH ROBÓT.
1.8. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE.

• Demontaż okablowania, rur, tablic, roślinności itp. usytuowanych na ścianach budynku
• Wykonanie rusztowań ramowych przyścienne do 16 m
• Wykonanie osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
• Wykonanie instalacji odgromowej rusztowań zewnętrznych przyściennych
• Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - łącznie z cokołem
• Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej - dotyczy ościeży okiennych.
• Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo –wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków
• Wywiezienie i utylizacja gruzu

1.9. ROBOTY REMONTOWE I DOCIEPLENIOWE STRYCHU

• Wykonanie izolacji z folii polietylenowej szerokiej poziomej przed montażem płyt kartonowo - gipsowych - dotyczy strychu
• Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho
• Montaż okładziny z płyt gipsowo -kartonowych pojedynczych na stropach na rusztach
• Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach
• Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach i słupach
• Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem, tynków gładkich bez gruntowania
• Wykonanie na strychu podłogi z płyt OSB

1.10. ROBOTY REMONTOWE ZEWNĘTRZNE IZOLACYJNE I DOCIEPLENIOWE

• Wykonanie wykopów liniowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory
• Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych z cegły przy użyciu szczotek stalowych
• Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi klejonymi do podłoża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej
• Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian
• Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
• Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powłokowej bitumicznej pionowej
• Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej z folii kubełkowej
• Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - od strony podwórza
• Montaż okładzin ściennych z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - dotyczy cokołu od strony podwórza.
• Spoinowanie ścian zaprawą cementową ,niebarwioną
• Wykonanie obrzeża betonowego na podsypce piaskowej
• Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej
• Wywóz ziemi i gliny

1.11. RENOWACJA ŚCIANY FRONTOWEJ

• Wykonanie rusztowania ramowego przyściennego
• Wykonanie instalacji odgromowej rusztowań zewnętrznych przyściennych
• Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - łącznie z cokołem
• Wykonanie tynków zewnętrznych kat. III
• Remont drzwi wejściowych
• Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku
• Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
• Wykonanie blacharskiej - z blachy ocynkowanej
• Montaż rur spustowych - pochodzących z rozbiórki
• Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi
• Rekonstrukcja pasów stiukowych profilowanych jednobarwnych na ścianie prostej - profile okienne
• Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami
• Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną
• Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych - rozbiórka posadzki balkonu
• Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - dotyczy balkonu
• Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III na stropach i podciągach - dotyczy balkonu
• Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy na lepiku na zimno - dotyczy balkonu
• Wykonanie obróbki blacharskiej - z blachy ocynkowanej - obróbka balkonu
• Montaż podkładów betonowych na stropie
• Remont balustrady balkonowej
• Gruntowanie podłoży preparatami - dotyczy balkonu
• Wykonanie posadzki z płytek
• Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych
• Przygotowanie podłoża pod szpachlowanie ściany frontowej - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
• Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
• Szpachlowanie ściany frontowej
• Oczyszczenie maszkaronów ozdobnych
• Malowanie elewacji
• Rozbiórka betonowych opasek betonowych studzienek okiennych
• Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł - dotyczy studzienek okiennych piwnicznych
• Wykonanie podkładów betonowych na podłożu gruntowym - dotyczy studzienek okiennych piwnicznych
• Wykonanie ścianek studzienek z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - dotyczy okienek piwnicznych
• Demontaż i montaż odnowionych nakryw-rusztów ze stali
• Montaż nakrywy ścianek studzienek
• Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - dotyczy bocznych ścianek schodów wejściowych do budynku
• Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych - rozbiórka płyty podestowej przed drzwiami frontowymi budynku
• Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej
• Dwukrotne malowanie farbą olejną poręczy wykonanych z rur przy wejściu do budynku
• Montaż nowej typowej wycieraczki i skrobaczki do obuwia
• Montaż opraw świetlówkowych
• Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych cegły
• Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powłokowej bitumicznej pionowej
• Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej z folii kubełkowej
• Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
• Wykonanie obrzeża betonowego
• Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej
• Wywiezienie i utylizacja gruzu

1.12. DOCIEPLENIE STROPU PIWNIC

• Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą
• Gruntowanie podłoży
• Docieplenie stropów piwnic natryskowo zaprawą TERMOGRAN
• Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt styropianowych
• Docieplenie ścian zewnętrznych budynków
• Docieplenie sufitów piwnic płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na stropach
• Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
• Demontaż i po dociepleniu stropów piwnic montaż opraw oświetleniowych.

1.13. ROBOTY CIESIELSKO – DEARSKIE, IZOLACYJNE I IMPREGNACYJNE

• Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku
• Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku
• Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
• Wykonanie obróbki z blachy ocynkowanej
• Remont pokrycia dachowego - papa zgrzewalna
• Montaż rynien dachowych - z blachy ocynkowanej - montaż rynny pochodzącej z rozbiórki
• Montaż rur spustowych - z blachy ocynkowanej - montaż rur spustowych pochodzących z rozbiórki

1.14. ROBOTY DOCIEPLENIOWE

• Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
• Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe i poziome
• Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi klejonymi do podłoża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej
• Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian
• Malowanie elewacji
• Rozebranie obróbek blacharskich - parapety okien z blachy nie nadającej się do użytku
• Wykonanie spadków pod obróbki blacharskie z zaprawy - parapety
• Wykonanie obróbki blacharskiej - z blachy ocynkowanej - parapety i obróbka blacharska nad cokołem od podwórza
• Demontaż i ponowny montaż elementów usytuowanych na elewacji
• Dwukrotne malowanie farbą olejną rur - balustrada od podwórza


1.15. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA, MONTAŻ DASZKA

• Wykucie z muru ościeżnic drewnianych
• Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką
• Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką
• Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia

UWAGA:
Dopuszcza się stosowanie wszystkich rozwiązań systemowych pod warunkiem spełnienia wymogów stawianym przez Inwestora materiałom.


1.16. WYMIANA INSTALACJI GAZOWEJ od przyłącza do przyborów (bez przyborów) z pionami i licznikami gazowymi na klatkach schodowych wg projektu i kosztorysu.

1.17. BUDOWA INSTALACJI C.O. I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ z pionami i rozdzielaczami wraz z licznikami ciepła i wodomierzami z odczytem radiowym w szafkach na klatce schodowej wg projektu i załączonych kosztorysów

Uwaga: Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały wbudowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymogom określonym w Art. 10 Ustawy – Prawo Budowlane, oraz w niniejszej specyfikacji technicznej.
Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować inspektora nadzoru inwestorskiego o terminach przewidywanego użycia (wbudowania) podstawowych materiałów do wykonania robót, przedstawić aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodności dla tych materiałów, oraz gwarancję producenta na okres wymagany przez Zamawiającego, wskazującą na wbudowywany materiał i miejsce jego wbudowania.
Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy materiały, które nie uzyskają aprobaty inspektora nadzoru inwestorskiego, winny być niezwłocznie usunięte z terenu budowy. Nie przewiduje się wariantowego stosowania materiałów. Zaproponowany przez Wykonawcę w złożonej przez niego ofercie system docieplenia, nie może być w trakcie realizacji robót zmieniony.
Wykonawca wykona wymagane zabezpieczenie: wygrodzenia, daszki zabezpieczające i oznakowania terenu robót oraz poniesie stosowne opłaty za zajęcie pasa drogowego.
Zabezpieczenia muszą być odebrane przed rozpoczęciem robót w formie protokołu odbioru i fotografii przez inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli Wspólnoty Mieszkaniowej.
2. Kosztorysy ślepe załączono do niniejszego zapytania.
3. Termin realizacja zamówienia - 30.11.2014 r.
III. Warunki dokonywania rozliczeń.
1. Zamawiający dopuszcza zapłatę do 60% wartości wynagrodzenia, zgodnie z warunkami odbiorów częściowych.
2. Płatności częściowe będą realizowane po dokonaniu odbiorów częściowych potwierdzonych protokołami odbiorów częściowych, na podstawie których Wykonawca wystawi faktury częściowe.
3. Strony ustalają, iż na fakturze VAT, będącej podstawą zapłaty wynagrodzenia Wykonawca szczegółowo określi zakres wykonanych robót, objętych tą fakturą VAT – zgodnie z wymogami Zamawiającego.
4. Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zrealizowaniu całego przedmiotu niniejszej umowy, dopełnieniu wszelkich formalności zgodnie z umową oraz po dokonaniu odbioru końcowego robót.
5. Wykonawca wystawi fakturę końcową po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego „bez zastrzeżeń” oraz przekazaniu do użytkowania przedmiotu zamówienia.
6. Płatności będą regulowane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania. W razie realizacji zadania przy pomocy podwykonawców płatność każdej z faktur VAT bezwzględnie uzależniona jest od doręczenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia podwykonawcy, iż został on zaspokojony w całości z tytułu zrealizowania robót objętych zafakturowanym zakresem.
7. Wymagana gwarancja na wykonane roboty wynosi 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót.

IV. W zapytaniu o cenę mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2. Zapewnią wykonanie robót o parametrach zgodnych z określonymi w zapytaniu ofertowym, projektami budowlanymi i audytem energetycznym
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także zatrudniają pracowników niezbędnych do wykonania zadania,(robotnicy, branżowi kierownicy robót, sprzęt)
4. złożą aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5. złożą aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6. Złożą opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, przy sumie ubezpieczenia nie niższej niż 100 000 złotych (wraz z dowodem opłacenia polisy);
7. Złożą ofertę na oryginalnym druku załączonym do niniejszej specyfikacji, załączając kosztorys ofertowy zgodnie z kosztorysem ślepym i projektami po dokonaniu oględzin i koniecznych pomiarów,

V. W niniejszym zamówieniu oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
1. Proponowana cena – ofertą najkorzystniejszą jest oferta proponująca najniższą cenę, jednak ostateczną decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty podejmie Wspólnota Mieszkaniowa.
VI. Opakowanie i znakowanie ofert.
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia oferty – na kopercie nie powinno być oznaczenia nazwy firmy Oferenta.
2. Do składanej oferty należy załączyć dokumenty wyszczególnione w pkt. VII zapytania.
3. Ofertę złożoną do zamawiającego za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, przesyłki kurierskiej, należy złożyć w dwóch kopertach:
• Koperta zewnętrzna - Należy opakować zgodnie z wymogami firmy przesyłkowej i zaadresować:
Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek/Wspólnota Mieszkaniowa 1 Maja 27.

• Koperta wewnętrzna - powinna być zaadresowana następująco:
OFERTA NA WYKONANIE REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. 1 MAJA 27 w Barlinku.
UWAGA:
NIE OTWIERAĆ przed 31 lipca 2014 przed godziną 10:00

VII. Termin i miejsce składania, otwarcia ofert.
Oferty należy składać w sekretariacie Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek osobiście lub za pośrednictwem poczty (kuriera) nie później niż do dnia 31 lipca 2014, do godz. 9:30 (decyduje godzina doręczenia przesyłki).

VIII. Wymagane dokumenty.
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta.
2. Kosztorys ofertowy na wykonanie zadania zawierający cenę netto i brutto oraz należny podatek VAT (kosztorys ślepy dostępny w formie papierowej po kontakcie telefonicznym na numery telefonów wymienione w p IX, p. pkt. 4, natomiast w formie elektronicznej w załączeniu do zapytania).

IX. Uwagi końcowe.
1. Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację danego zadania.
2. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej i koniecznych oględzin i pomiarów sprawdzających.
3. Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami
•mgr inż. Szymon Kowalczyk – przedstawiciel zarządcy Wspólnoty
• mgr inż. Marlena Spychała-przedstawiciel zarządcy Wspólnoty

4. Kontakt:
•telefon 95-746-23-48 wew. 38 lub tel. kom. nr 607-606-058
•fax 95-746-23-48

Osoby wymienione w pkt. 3 udzielają informacji od poniedziałku do piątku w godz. od 7 00 do 15 00.

X. Termin związania z ofertą.

Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienie od zlecenia zamówienia bez podania przyczyny, ponadto zamawiający nie przewiduje zwrotu wszelkich kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.


Załączniki od nr 1 do nr 12:
Załącznik nr1 – druk oferty
Załącznik nr2 – oświadczenie oferenta
Załącznik nr3 – wykaz robót tożsamych wykonanych przez ostatnie dwa lata
Załącznik nr4– wykaz sprzętu i narzędzi
Załącznik nr5 – oświadczenie oferenta odnośnie zastosowania systemu docieplenia
Załącznik nr6– projekt umowy
Załącznik nr 7 – wzór karty gwarancyjnej
Załącznik nr8 – projekt architektoniczno-budowlany
Załącznik nr9– przedmiar robót ogólnobudowlanych i dociepleniowych
Załącznik nr10– przedmiar robót – instalacje gazowe
Załącznik nr 11-przedmiar robót- instalacja c.o.
Załącznik nr 12-przedmiar robót-instalacja ciepłej wody użytkowej

Opublikował: Szymon Kowalczyk
Publikacja dnia: 17.07.2014 12:03
Dokument oglądany razy: 1385
Nie podlega Ustawie