bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wersje archiwalne: P r z e t a r g u s t n y n i e o g r a n i c z o n y na dzierżawę części nieruchomości gruntowej zabudowanej murowanym pomieszczeniem garażowym, zlokalizowanym przy ul. Gorzowskiej w ciągu murowanych pomieszczeń garażowych

Ta wiadomość nie była zmieniana