Docieplenie ściany frontowej i dwóch ścian szczytowych budynku przy ul.Podwale 6 z wykonaniem pionowej izolacji przeciwwilgociowej poniżej poziomu gruntu

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

          Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Barlinku zwraca się z prośbą o dostarczenie oferty cenowej w formie kosztorysu ofertowego dla budynku przy ul.Podwale 6 na prace budowlane w zakresie docieplenia ściany frontowej i dwóch ścian szczytowych z wykonaniem pionowej izolacji przeciwwilgociowej poniżej poziomu gruntu, zgodnie z określonym zakresem robót.
          Przed złożeniem ofert, bezwzględnie należy dokonać wizji lokalnej w miejscu planowanych robót, zapoznać się z przedmiarem prac oraz porównać go z zakresem robót do wykonania.
Oferty wraz z kosztorysami ofertowymi należy składać na załączonych drukach w terminie do dnia 28.02.2014r. do godz. 1000 w sekretariacie firmy przy ul. Szpitalnej 4. Termin wykonania prac: do dnia 31.05.2014r.
          Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. O wyniku otwarcia ofert powiadomimy pisemnie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji prac, bez podania uzasadnienia.

Załączniki:

1. Druk oferty.

2. Przedmiar robót.

3. Specyfikacja materiałowa.

Opublikował: Szymon Kowalczyk
Publikacja dnia: 11.02.2014
Dokument oglądany razy: 876
Nie podlega Ustawie
27.02.2021 // btbs.barlinek.pl/btbs/bip